HLA CAMP-ИЙН ОЮУТНУУД ЯАГААД АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХ ЁСТОЙ ВЭ?

Тус сургуулийн зуны зуслангийн сургалтад хамрагдсанаар сурагчид маань Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлээд зогсохгүй Филиппин Улсын үзэсгэлэнт Себу хотын иргэдийн соёл, аялал жуулчлалын талаар суралцах боломжтой

Тоглоомын өдөр – Гайхамшигт уралдаан

“Дүрмийн мэдлэггүйгээр багахан зүйлийг ойлгуулж чадах ч, үгийн сангүйгээр юу ч ойлгуулж чадахгүй.”– Дэвид А. Вилкинс (1972) Англи хэлийг хэрхэн үр дүнтэй, хялбар аргаар сурж,

Ерөнхий дүрэм

Суралцагчид Happy Learning Academy -д суралцах хугацаандаа дараах сургуулийн дүрмийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Дүрэмд хэзээ ч нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд сургуулийн дүрэмд өөрчлөлт орсон

Өрөө солих дүрэм

Таныг бүртгүүлэх үед нас, хүйс, суралцах хугацаа зэргийг харгалзан санамсаргүй байдлаар өрөөний хуваарилалтыг хийдэг. Хэрэв та ямар нэг шалтгаанаар өрөөний хамтрагчаа солихоос өөр сонголтгүйд хүрсэн

Угаалгын дүрэм

HLA-д оюутнууд хувцсаа угаахдаа угаалгын машинаар өөрөө угаах эсвэл сургуулийн угаалгын үйлчилгээг ашиглах боломжтой.   1. Өөрөө хувцасаа угаах: Өөрөө хувцасаа угаах хүсэлтэй суралцагчдад зориулсан

Зуны зуслангийн хуваарь 2024

Happy Learning Academy-ийн Англи хэлний зуны зуслан нь Даваагаас Баасан гарагуудад өдөр бүр Филиппин багш нар 4 цаг нь ганцаарчилсан, 3 цаг нь бүлгийн хичээл,

Зуны зуслангийн хуваарь 2023

When participating in Happy Learning Academy -Happy Learning Academy – HLA англи хэлний зуны зуслан хөтөлбөрийн хүүхдүүд Даваа-Баасан гарагуудад Филиппин багштай 4 ганцаарчилсан хичээл, 4

Scroll to Top