Ерөнхий дүрэм

Суралцагчид Happy Learning Academy -д суралцах хугацаандаа дараах сургуулийн дүрмийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Дүрэмд хэзээ ч нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд сургуулийн дүрэмд өөрчлөлт орсон тохиолдолд оюутнуудад мэдэгдэнэ.

I. ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ

 1. Сургуулийн орчинд согтууруулах ундаа, хориотой бодис (хар тамхи, экстази гэх мэт мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис), зэвсэг (хутга, буу, сэлэм гэх мэт), тэсэрч дэлбэрэх бодис болон бусад аюултай зүйл хэрэглэх, авчрахыг хатуу хориглоно.
 2. Бусдын эд зүйлсэд зөвшөөрөлгүй хүрэх, хулгай хийх, эвдэн сүйтгэх, арьс өнгө, шашин шүтлэгээр ялгаварлан гадуурхах, хүч хэрэглэх үйлдлийг хатуу хориглоно.
 3. Хүн бүрийн ялгаатай байдал, хувийн орон зайд хүндэтгэлтэй хандаж, хэт хувийн шинжтэй зүйлийг асууж ярилцахгүй байхад анхаарах.
 4. Тухайн оюутны зөвшөөрөлгүйгээр зураг авч, дуу, дүрсний бичлэг хийж болохгүй.
 5. Бусдыг доромжилсон, заналхийлсэн үг хэллэг ашиглах, үг хэл болон үйлдлээр доромжлохыг хатуу хориглоно.
 6. Оюутан, багш, HLA-ийн ажилтнуудын хооронд мөнгө зээлэх, зээлүүлэхийг хатуу хориглоно.
 7. Түлхүүрээ гээсэн тохиолдолд шүүгээгээ түгжиж, хариуцсан ажилтандаа яаралтай мэдэгдэн шинэ түлхүүрийн төлбөр 500 песо төлөхийг анхаарна уу.
 8. Сургуулийн орчинд гадны хүн оруулахыг хориглоно. Хэрэв найз нөхөд, гэр бүл, хамаатан садны хүмүүс сургуулиар зочлохыг хүсвэл сургуулийн удирдлагаас зөвшөөрөл авна.
 9. Оюутнууд цайны газар болон Hmart-д  халбага, сэрээ, аяга таваг зэрэг эд зүйлс авчрах, мөн авч гарахыг хориглоно.
 10. HLA-аас зөвшөөрсөн тамхины цэгт тамхи (утаат тамхи электрон тамхи, вапe гэх мэт) татах. Заасан газраас гадуур тамхи татсан тохиолдолд тухай бүр 2000 песоны торгуультай.
 11. Оюутнууд өөрийн аюулгүй байдал болон хувийн эд зүйлсдээ өөрөө хариуцлага хүлээнэ. Өөрийн хайхрамжгүй байдлаас болж эд зүйлээ алдсан тохиолдолд сургууль хариуцлага хүлээхгүй.
 12. Онцгой байдал эсвэл албан ёсны хүндэтгэх шалтгаанаас (визний ярилцлага, эмнэлэгт очих гэх мэт) бусад тохиолдолд хичээлийн цагаар (8:00 – 16:35) оюутнуудыг сургуулиас гарахыг хориглоно.
 13. Сургуулийн хөл хорио шөнийн 00:00 цаг хүртэл байна. Хэрэв суралцагч гадуур хоносон тохиолдолд өглөөний 6:00 цагт буцаж ирж болно.
 14. Өглөө бүр шинэ үгийн шалгалтаа өгсөн оюутан хичээлийн цаг дууссаны дараа сургуулийн кампусаас гарч болно. Сургуулиас гарсан тохиолдолд шөнийн 00:00 цаг гэхэд сургуульд заавал эргэж ирсэн байх ёстой.
 15. Сургуулийн хаалга, хашаа, тагт, дээвэр дээр гарах зэрэг бусад аюултай үйлдэл хийхийг хатуу хориглоно.
 16. HLA-ийн ажилтнууд, удирдлага, хамгаалалт нь сургуулийн бүх орчинд аюулгүй байдлыг хангах болон тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тогтмол хяналт тавьдаг. Зөрчил гаргасан тохиолдолд ажилтан нотлох баримт болгон гэрэл зураг (гэрэл зураг) / видео / бичлэг хийх эрхтэй.
 17. Сургуулийн орчинд олон камер суурилуулсан бөгөөд сурагчид сургуулийн зөвшөөрөлгүй хяналтын камерыг шалгах боломжгүй.
 18. Сургуулийн орчинд бэлгийн харьцаанд орохыг хатуу хориглоно (элсэхээс өмнө хоёр хүний өрөөнд орохоор бүртгүүлсэн оюутнуудад хамаарахгүй).
 19. Суралцагчид аялал явах, сургуулиас гадуур хонохдоо аяллын мэдэгдлийн маягтыг бөглөнө. Сургуулиас гадуур тохиолдсон асуудалд HLA хариуцлага хүлээхгүй.
 20. HLA нь ноцтой зөрчил гаргасан оюутнуудыг сургуулиас хасах эрхтэй бөгөөд төлбөрийг буцаан олгохгүй. Сургуулиас хөөх шийдвэрийг хүлээн авсан бол 24 цагийн дотор сургуулиас гарах ёстой.
 21. Оюутнууд суралцах хугацаандаа Филиппиний хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

II. БУЦААН ОЛГОЛТГҮЙГЭЭР СУРГУУЛИАС ХӨӨХӨД ХҮРГЭХ НОЦТОЙ ЗӨРЧЛҮҮД

Дараах зөрчил гаргасан оюутнуудыг сургууль буцаан олголтгүйгээр хөөх эрхтэй.

 1. HLA-ийн дүрэм журам болон ажилтнуудын эсрэг үйл ажиллагаа явуулах.
 2. HLA-ийн нэр хүндэд халдсан худал гүтгэлэг, цуурхал тараах, бусад оюутнуудыг эсэргүүцэлд уриалан дуудах.
 3. HLA болон бусад оюутнуудын өмч хөрөнгийг санаатайгаар сүйтгэх, бусад ажилтан, оюутнуудад нөлөөлөх аливаа үйлдэл.
 4. HLA-ийн ажилтан, багш, оюутнуудын эсрэг бие махбодын болон сэтгэлзүйн хүчирхийллийн бусад үйлдэл.
 5. Аливаа хэлбэрээр бооцоо тавих, мөрийтэй тоглоом тоглохыг зохион байгуулах, оролцох.
 6. Сургуулийн орчинд хориотой бодис хэрэглэх.
 7. Сургуулийн орчинд бэлгийн харьцаанд орох (элсэн орохын өмнө хоёр хүний өрөөнд орохоор бүртгүүлсэн оюутнуудад хамаарахгүй).
 8. HLA дүрмийг удаа дараа зөрчсөн оюутнууд.

III. ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДРАХ ЖУРАМ

 1. Оюутнууд хуваарилсан өрөөнд байрлаж, менежерийн зөвшөөрөлгүйгээр өрөөгөө солихыг хориглоно.
 2. Эрэгтэй, эмэгтэйгээс үл хамааран бусад оюутнуудын өрөөнд орохыг хатуу хориглоно.
 3. Дотуур байрны аль ч өрөөнд хоол хийж болохгүй. Өрөөндөө цахилгаан хэрэгсэл, хоол хийх сав суулга авчрахыг хориглоно. Гал түймэр, цахилгааны масс, дэлбэрэлт, болон цахилгаан хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдолд суралцагч хариуцлага хүлээнэ.
 4. Оюутны дотуур байрны тавилга, тоног төхөөрөмжийг дур мэдэн засварлах, солих, зөөж шилжүүлэхийг хориглоно.
 5. Суралцагч нь сургуулийн эд зүйлс барилга байгууламжийг ариг гамтай ашиглахад анхаарах. Хананд хадаас хадах, будах, стикер эсвэл арилдаггүй наалдамхай бодис наах гэх мэт үйлдлийг хориглодог. Учирсан хохирлыг сургуулийн журмын дагуу нөхөн төлөх шаардлагатай болно.
 6. Өрөөний ерөнхий ариун цэвэр, хувийн ариун цэврийг сахих (биеийн үнэр, хоолны үнэр) -ийг байнга анхаарч байх.
 7. Бусдын эд зүйлийг дур мэдэн, зөвшөрөөлгүй бүү ашигла.
 8. Оюутнууд дотуур байрны орчинд чанга дуу чимээ гаргах эд зүйлс, төхөөрөмж ашиглахыг хориглоно.
 9. Оройн 23:00 цагаас эхлэн эмх журамтай байх, 00:00 цагаас хойш эмнэлэг явах, гал түймэр зэрэг онцгой байдлаас бусад тохиолдолд сургуулийн аль ч талбайд цугларахгүй, дуу чимээ гаргахгүй байх.
 10. Оюутнууд өрөөнд байгаа цахилгаан хэрэгслээс гадна бусад цахилгаан хэрэгсэл (будаа агшаагч, цахилгаан зуух)-ийг HLA-ийн зөвшөөрөлгүйгээр оруулж ирэх, ашиглахыг хориглоно. Гал түймэр, дэлбэрэлт гарах, цахилгаан зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд оюутнууд өөрсдөө төлбөрийг хариуцна.
 11. Оюутнууд ковид, салхин цэцэг, улаан бурхан зэрэг халдварт өвчний сэжигтэй шинж тэмдэг илэрвэл нэн даруй сургуулийн удирдлагын зөвлөлд мэдэгдэнэ үү. Оюутнууд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эдгэрэлтийг үр дүнтэй болгохын тулд сургуулийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

IV. АЯЛАХ, ХОНОГООР СУРГУУЛИАС ГАРАХ ДҮРЭМ

 1. Маргааш өдөр нь хичээлгүй буюу Баасан, Бямба гараг, олон нийтийн амралтын өдрүүдэд оюутныг хотхоноос гадуур хонохыг зөвшөөрнө. Үүний тулд гадуур хонох өргөдлийг ажлын цагаар бөглөж, Hcare-ын ажилтанд өгөх ёстой. Буцаж ирэхдээ сургуулийн хөл хорионы цагийг дагаж мөрдөх шаардлагатай бөгөөд шөнийн 00:00 цагаас өглөөний 6:00 цагийн хооронд буцаж ирж болохгүй.
 2. Аялах хүсэлтэй оюутнууд аяллын анкет (цаасан эсвэл онлайн) бөглөж, сургуулиас гадуур гарж болох бүх асуудлыг өөрөө хариуцна гэдгээ баталгаажуулна. Бөглөсөн маягтыг аялалд гарахаас өмнөх өдрийн ажлын цаг дуусахаас өмнө, 17:00 цаг гэхэд Hcare-ын ажилтанд өгөх ёстой.
 3. Хүүхдийн болон гэр бүлийн хөтөлбөрт хамрагдаж буй 18-аас доош насны суралцагчид зөвхөн эцэг эх болон асран хамгаалагчтайгаа хамт гадуур хонох эсвэл аялалд явах боломжтой. Сургуулиас гадуур гарсан бүх асуудлыг оюутан болон асран хамгаалагчид хариуцах үүрэг хүлээнэ.
 4. Хэрэв Филиппинээс гадагш аялах бол аяллын төлөвлөгөөгөө сургуульд урьдчилан мэдэгдэнэ үү. Ингэснээр HLA нь визний сунгалтыг зогсоох боломжтой болно. HLA нь аяллын төлөвлөгөөний дагуу тухайн оюутныг Филиппинд хууль ёсоор сурч байгаа эсэхийг баталгаажуулж оюутны визний хугацааг сунгадаг бөгөөд хугацаа хожимдсон тохиолдолд HLA хариуцлага хүлээхгүй.

V. УГААЛГЫН ЖУРАМ

 1. Сургууль нь долоо хоногт 3 удаа оюутнуудад үнэ төлбөргүй хувцас угаах, хатаах үйлчилгээ үзүүлдэг. Оюутны дотуур байрны зохион байгуулалтаас хамааран угаалга хүлээн авах хуваарь өөр өөр байна. Мөн суралцагчид сургуулийн угаалгын машиныг ашиглан өөрөө угаах хэсэгт хувцас угаах, хатаах боломжтой.
 2. HLA нь хоёр долоо хоног тутам ор дэрний цагаан хэрэглэл солих тогтсон хуваарьтай бөгөөд оюутнууд хуваариасаа эрт солихыг хүссэн тохиолдолд 200 песо нэмэлт төлбөр төлөх шаардлагатай. Угаалгын хуваарьгүй өдөр хүсэлт гаргавал маягт бөглөж,  Hсare-д мэдэгдэх ёстой.
 3. Хэрэв хөнжил, ор, дэрний даавуу, матрас дээр арилах боломжгүй толбо үүссэн бол оюутнууд сургуулийн дүрмийн дагуу нөхөн төлөх шаардлагатай.  Жишээ нь сарын тэмдэг, хоолны толбо, бэх дусаах гэх мэт.
 4. Суралцагч амархан урагдах, бүдгэрсэн, чухал эсвэл хэврэг хувцсаа өөрөө угаана.
 5. Суралцагч цагаан хувцас болон будаг гарах хувцсыг ялгаж өгөх ёстой.

VI. ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЖУРАМ

 1. Сургууль нь долоо хоногт 3 удаа тогтсон өдрүүдэд өрөөний цэвэрлэгээ хийнэ. Цэвэрлэгээний хуваарь дотуур байрны зохион байгуулалтаас хамааран давхар бүрд өөр өөр байна. Жич: Үйлчилгээний ажилчид оюутны хувийн ширээ, шүүгээг цэвэрлэхгүй.
 2. Оюутнууд мөнгө, хувийн эд зүйлсээ өөрөө хариуцах үүрэгтэй. Оюутан мөнгө, үнэтэй эд зүйлээ алдсан тохиолдолд сургууль хариуцлага хүлээхгүй.
 3. Сурагчид сургуулийн тогтсон хуваариас өөр өдөр өрөөгөө цэвэрлүүлэх хүсэлтэй бол Hcare-д үндэслэлтэй шалтгаанаа тайлбарлаж, маягтад бөглөх шаардлагатай.

VII. СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ

Байгууламжийн ашиглалт
ТалбайАжиллах цагДүрэм
              Усан санДавааПүрэв16:55-22:00Усан бассейнд гүйх, үсрэх, өөрийг бэртээх бусад сурагчдад аюултай үйлдэл хийхийг хатуу хориглоно.Бусдыг дарамтлах үг, үйлдэл хийхийг хатуу хориглоно.Согтууруулах ундаа хэрэглэсний дараа усан санд орохыг хатуу хориглоно.Бүх суралцагчид усан бассейнд орохдоо заавал усны хувцас өмсөх шаардлагатай.
Баасан16:55-23:00
Бямба6:30–22:00
Ням, олон нийтийн амралтын өдөр6:30–23:00
BBQ (Өөрөө хоол хийх газар)Даваа-Баасан16:35-22:00Өөрөө хоол хийх талбай нь зөвхөн оюутнуудад зориулагдсан, аяга таваг, зуухаар тоноглогдсон.Оюутнууд ашиглахын тулд урьдчилан бүртгүүлэх шаардлагатай.Оюутнууд энэ газраас гадагш эд зүйл авч явахыг хориглодог бөгөөд ямар нэгэн хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөрийг хариуцна.
Бямба, Ням болон олон нийтийн амралтын өдөр7:00-22:00
Сагсан бөмбөгийн талбай, мини гольф, байт харвааӨдөр бүр7:00-22:00Спортоор хичээллэх явцад бэртэж гэмтэж болзошгүй тул сурагчид оролцох үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй сонгож, гэмтэл бэртэл авбал өөрөө хариуцлага хүлээнэ.Оюутнууд спортын хэрэгслийг хэрэглэсний дараа буцааж өгөх үүрэгтэй.
Гадаах бялдаржуулах хэсэгДаваа- Баасан16:35-22:00
Бямба, Ням болон олон нийтийн амралтын өдөр7:00-22:00
Бие даан суралцах өрөөДаваа- Баасан17:00-00:00Бусад оюутнуудад саад болохгүйн тулд чимээгүй байхӨрөөнд хоол хүнс оруулахгүй байх.
Бямба, Ням, олон нийтийн амралтын өдөр13:00-00:00
Сувилагчийн өрөөДаваа- Баасан, Ням8:00-17:00Бие нь тавгүй байгаа оюутнууд сувилагчаас зөвлөгөө авах боломжтой.Сувилагч ажиллаагүй үед сувилагчийн өрөөнд үлдэж, H-Care-ийн ажилтнуудаас тусламж авах боломжтой.Үргэлж чимээгүй байж, энэ хэсэгт олуулаа цуглахаас зайлсхийх.Кемпийн үеэр сувилагч 24 цаг ажиллах бөгөөд өвчний төрлөөс хамааран сургууль шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангана.  Кемпийн бус оюутнуудад: Сувилагч зөвлөгөө өгч, анхны тусламжийн эмээр хангана.
АнгиДаваа- Баасан8:00-17:30Хичээлийн сүүлийн цагийн дараа, 16:55 цагаас хойш бүх анги хаалттай;Хичээлийн дараа оюутнууд номын сан, дотуур байранд бие даан суралцах боломжтой.
Бямба, Ням, олон нийтийн амралтын өдөрХаалттай
H-mart/ H-cafe/ H-breadӨдөр бүр7:00-23:00Сэрээ, таваг, шил зэрэг сав суулга авч гарахгүй байх, мөн авчрахгүй байх.
Хоолны танхимӨдөр бүрӨглөө 7:00 – 8:00 Өдөр 11:50-13:00 Орой 17:55-19:00Хоолны газар нь буфет маягаар үйлчилдэг тул оюутнууд зөвхөн өөрсдөдөө л хангалттай хоол авч байх ёстой. Авсан хоолоо үлдээвэл 200 грамм тутамд 100 песогоор торгоно.
Амралтын өрөөДаваа- Баасан17:00-22:00Амралтын өрөөнөөс ямар нэгэн хэрэгсэл, тоглоом авч гарахгүй байхБагаж хэрэгсэл, тоглоомыг гамтай хэрэглэх.Сурагчид аливаа хэрэгсэл, тоглоомыг гэмтээсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.
Бямба, Ням болон олон нийтийн амралтын өдөр13:00-23:00
Хөгжмийн өрөөДаваа- Баасан19:00-21:00Хөгжмийн өрөөнөөс ямар нэгэн хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг авч гарахгүй байх Хөгжмийн зэмсэг, тоног төхөөрөмжийг гамтай хэрэглэх. Сурагчид аливаа хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг гэмтээсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ.
Бямба, Ням болон олон нийтийн амралтын өдөрӨглөө 10:00-12:00 Өдөр 15:00-17:00 Орой 19:00-21:00

VIII. СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

A. ХИЧЭЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛОН ЦУЦЛАХ

 1. Сургуулиас зуучилсан байгууллага болон тухайн оюутанд урилга, сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэлийг илгээсэн бол элсэлтийн хураамжийг буцаан олгохгүй.
 2. Суралцагч сургалтын төлбөрөө элсэх өдрөөс 4 долоо хоногийн өмнө төлсөн байна.
 3. Оюутнууд элсэхээс 4 долоо хоногийн өмнө элсэлтийн огноог өөрчлөх боломжтой. Дахин өөрчлөх бол өөрчлөлт бүрд HLA 100 доллар нэмж авна.
 4. Оюутнууд элсэлтийн хугацаанаас өмнө эрүүл мэндийн асуудал гарвал агентлаг, болон сургуульд мэдэгдэх үүрэгтэй. Суралцагч нь Ковид, хижиг зэрэг бусдад халдварлаж болзошгүй өвчтэй эсвэл архаг өвчтэй бол HLA нь татгалзах эрхтэй.

БУЦААН ОЛГОЛТЫН ЖУРАМ

 ХУГАЦААБУЦААЛТ
Элсэлтийн өмнөЭлсэлтийн өдрөөс 4 долоо хоногийн өмнөСургалтын төлбөр, дотуур байрны төлбөрийг бүрэн буцаан олгох ба элсэлтийн хураамж буцаан олгогдохгүй.
Элсэлтийн өдрөөс 3 долоо хоногийн өмнөСургалтын төлбөр, дотуур байрны төлбөрийн 90 хувийг буцаан олгох ба элсэлтийн хураамж буцаан олгогдохгүй.
Элсэлтийн өдрөөс 2 долоо хоногийн өмнөСургалтын төлбөр, дотуур байрны төлбөрийн 80 хувийг буцаан олгох ба элсэлтийн хураамж буцаан олгогдохгүй.
Зуучлагч байгууллага эсвэл оюутанд урилга илгээсний дараа элсэлтийн хураамжийг буцаан олгохгүй.
Элссэний дарааСуралцагч нийт хичээлийн 25 хувийг дүүргэсэн тохиолдолдСургалтын төлбөр болон дотуур байрны төлбөрийн 60% буцаан олгоно.  
Суралцагч хичээлийн 26-50 хувь хүртэл суралцсан тохиолдолдСургалтын төлбөр болон дотуур байрны төлбөрийн 50% буцаан олгоно.  
Суралцагч хичээлийн 51%-ийг дүүргэсэн тохиолдолдсургалтын төлбөр болон дотуур байрны төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Жич:

 1. 4-ийн үржвэрт үндэслэн сургалтын төлбөрийн буцаан олгоно.
 2. 4 долоо хоног болон түүнээс доош хугацаагаар бүртгүүлсэн оюутнууд элсэлтийн дараа буцаан олголт авах боломжгүй.
 3. Орон нутгийн төлбөрийг тухайн оюутны сургуулиас гарах цагийг харгалзан 100% буцаан олгох боломжтой.
 4. Бүртгүүлсний дараа ангиа сольсон оюутнуудад хичээл хоорондын зөрүүг (хэрэв байгаа бол) буцаан олгохгүй.

B. ХИЧЭЭЛ СУНГАХ

 1. Сургалтын хугацааг сунгахаар төлөвлөж байгаа бол яаралтай сургуулийн удирдлагад мэдэгдэн дотуур байр, хичээл, визний сунгалтын мэдээллээ цаг тухайд нь шалгана уу.
 2. Хичээлээ амжилттай сунгасны дараа оюутнууд онгоцны тийзээ сольж, олон улсын даатгалаа сунгуулах шаардлагатайг анхаарна уу. Даатгалаа сунгаагүй тохиолдолд сургууль хариуцлага хүлээхгүй.
 3. Оюутнууд шинэ хичээл эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө сургалтын төлбөрөө тухайн үеийн сургалтын төлбөрийн тарифаар төлсөн байх ёстой.
 4. Сунгалт хожимдсоноос үүдэлтэй асуудалд сургууль хариуцлага хүлээхгүй.
 5. Оюутнууд анхны зуучилсан компаниас өөр байгууллагаар дамжуулан сунгалт хийх боломжгүй.

C. НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛ

 1. Нэмэлт хичээлийн төлбөр – 6,800 песо (4 долоо хоног)
 2. Нэмэлт хичээлийг зөвхөн багшийн хүрэлцээнд тохируулан явуулдаг.
 3. Хичээлийн хуваарь, агуулгыг томилогдсон багшийн хамт тохируулж, өөрчилж болно.
 4. Ганцаарчилсан хичээл цуцалсны төлбөрийг буцаан олгохгүй.

D. ХИЧЭЭЛ ӨӨРЧЛӨХ

 1. Суралцагчид HLA-д суралцах хугацаандаа хичээлээ солих хүсэлт гаргах эрхтэй.
 2. Сургалтын тэнхимийн ажилтнуудад ажлын цагаар мэдэгдэж, хичээл солих маягтыг бөглөнө үү.
 3. Суралцагч хичээлээ өөрчилснөө баталгаажуулсны дараа сургалтын ажилтнууд элсэлтийн шалгалтын хуваарийг зарлана. IELTS, TOEIC, TOEFL-ийн ангиудын хувьд оюутнууд шаардлагатай элсэлтийн оноог авсан тохиолдолд элсэх боломжтой.
 4. Элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн оюутнууд хүлээлгийн жагсаалтад бүртгүүлж, хичээл хоорондын зөрүүг  байвал төлөх ёстой.
 5. Элссэний дараа хичээл солих бол суралцагчийн хичээл хоорондын төлбөрийн зөрүүг буцаан олгохгүй.
 6. HLA нь хичээлээ өөрчлөх хугацаа өгөх, хүлээх үүрэггүй.

E. ЗАХИАЛГА

 1. Захиалгын хугацаа 4 долоо хоног ба түүнээс дээш бол бүртгүүлж, дотуур байранд захиалга өгөх боломжтой.
 2. Суралцагч сургуулиас гарах бол орон нутгийн төлбөрийг буцаан олгоно.
 3. Суралцагч бүртгүүлснээс хойш 6 сарын дотор сургуульдаа ирж суралцах шаардлагатай. Заасан хугацаанд ирээгүй тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгохгүйгээр сургалтыг автоматаар цуцална.
 4. Суралцахаар ирэхдээ тухайн үеийн тарифын дагуу орон нутгийн төлбөрийг төлнө.
 5. Суралцагч HLA-д дор хаяж 2 долоо хоногийн өмнө ирэх өдрөө мэдэгдэх хэрэгтэй.
 6. Хичээлийг бусдад шилжүүлэх боломжгүй.

IX. ХИЧЭЭЛ ДЭЭРХ ДҮРЭМ

A. СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНД

 1. HLA нь оюутнуудын сурлагын явцыг эцэг эх, зуучлагч байгууллагад мэдээлэх эрхтэй.
 2. Багш болон ангийнхандаа саад учруулахгүйн тулд үргэлж цаг барих.
 3. Багш, ангийнхнаа үргэлж хүндэлж харьцах, ангийн багшийн зааварчилгааг дагаж мөрдөх.
 4. Ангид багшийн зөвшөөрөлгүйгээр дуу, дүрс бичлэг хийхгүй байх.

B. ИРЦ БА ЦАГ БАРИМТЛАХ

 1. Оюутнууд сургалтын явцад бүх хичээл, шалгалтад бүрэн хамрагдах ёстой.  Ирцээс шалтгаалан сургуулиас түдгэлзүүлэх асуудлыг авч үзэж, оюутнуудад гэрчилгээ олгохгүй.
 2. Хэрэв та хичээлээс чөлөө авахыг хүсэж байгаа бол менежер, хариуцсан ажилтанд (Бүтэн нэр, өрөөний дугаар, шалтгаан) мэдэгдэх хуудас бөглөх эсвэл мессеж илгээх замаар мэдэгдэнэ үү. Оюутан хичээлээс 10 минут хоцорсон тохиолдолд нэмэлт хичээл, төлбөрийг буцаан олгохгүйгээр хичээлийг цуцална. Ямар нэг шалтгаанаар хичээлээс хоцрохоо сургалтын алба эсвэл сургуулийн захиргаанд мэдэгдсэн тохиолдолд хичээлээ үргэлжлүүлэх боломжтой.
 3. Нийт хичээлийн 20% ба түүнээс дээш хугацаанд суугаагүй тасалсан оюутнууд төгсөлтийн гэрчилгээ авахгүй.
 4. 50 ба түүнээс дээш хувиар тасалбал буцаан олголтгүйгээр сургуулиас хасагдана.
 5. Халдварт өвчний улмаас тусгаарлах шаардлагатай оюутнуудыг ирцээс чөлөөлнө (хичээлийн нөхөх боломжгүй).

C. ИРЦЭД НӨЛӨӨЛӨХГҮЙ, ХҮНДЭТГЭХ ШАЛТГААНУУД

 1. Сургалтын менежерийн зөвшөөрлөөр эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүргэлт, тасалбар авах зэргийг чөлөө авсанд тооцно.
 2. Оюутнууд хичээлээсээ чөлөө авахыг хүсвэл ахлах менежертээ мэдэгдэж, эмчилгээ хийлгэсний дараа жижүүрийн сувилагчаас эрүүл мэндийн хуудас авч сургалтын албанд өгнө. (Хичээл дууссаны дараа үүнийг хүлээн авахгүй.)
 3. Дээр дурдаагүй бусад шалтгааныг чөлөө авсанд тооцохгүй.

D. АНГИ СОЛИХ

 1. Суралцагч  хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол удирдлагад мэдэгдэн ангиа сольж болно.
 2. Ангиа нэгэнт сольсон бол хуучин ангидаа эргэж орох боломжгүй.
 3. Суралцагч ангиа солихыг хүсвэл хүлээлгийн жагсаалтад орох хүсэлтээ хариуцсан сургалтын ажилтанд мэдэгдэнэ, шинэ хичээлийн хуваарь дараа долоо хоногийн Даваа гарагаас эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.

X. НИСЭХ БУУДЛААС ТОСОХ БА СУРГУУЛЬД БҮРТГҮҮЛЭХ, ГАРАХ ЖУРАМ

A. НИСЭХ БУУДЛААС ТОСОХ

 1. Оюутнууд нислэгийн тийзээ бүртгүүлэх өдрөөс 2 долоо хоногийн өмнө сургууль руу илгээж, нисэх онгоцны буудлаас (Бямба, Ням гарагт) үнэгүй тосуулах боломжтой.
 2. Харин нислэгийн тийзээ элсэлтийн хугацаанаас 1 долоо хоногоос хожуу ирүүлсэн тохиолдолд тухайн үеийн жолоочийн хувиараас шалтгаалан 500 песоны төлбөр авж болзошгүйг анхаарна уу.
 3. Нислэг, цагийн хуваарьт өөрчлөл орвол сургууль эсвэл хариуцсан ажилтанд мэдэгдэнэ үү, ингэснээр сургууль хүлээн авах, тосох хуваарийг зөв шинэчлэх боломжтой болно.

B. СУРГУУЛЬД БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Сургуулийн бүртгэлийн өдөр: Ням гараг бүр
 2. Оюутнууд бүртгүүлсний дараа өрөөнд байгаа эд зүйлс, тоног төхөөрөмжийг шалгаж, гэмтэл илэрсэн тохиолдолд сургуулийн менежерт нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Оюутан эвдрэл, гэмтлийн талаар тухайн үед нь сургуулийн ажилтнуудад мэдэгдээгүй тохиолдолд өрөөгөө хүлээлгэж өгөхдөө нөхөн төлбөрийг автоматаар төлнө.

C. ДОТУУР БАЙРНААС ГАРАХ

 1. Оюутнууд сургуулиас гарахын өмнө 1-2 хоногийн дотор дотуур байрнаас гарах маягтыг бөглөж, ажлын цагаар хариуцсан ажилтнуудад өрөөгөө хүлээлгэн өгөх ёстой.
 2. Сургуулийн ажилтнууд дотуур байрны өрөөнд үзлэг хийж, өрөөний тавилга, тоног төхөөрөмж эвдэрсэн тохиолдолд сургуулийн журмын дагуу оюутнаар нөхөн төлбөрийг гаргуулна.
 3. Оюутны цахилгааны төлбөр нь заасан хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд нэмэлт цахилгааны төлбөр төлөх ёстой.
 4. Захиргааны үйл ажиллагаа дууссаны дараа оюутан бүртгүүлэхдээ өгсөн гадаад паспорт болон барьцаа төлбөрөө буцааж авна. Онгоцны буудал дээр ямар нэг асуудал гарахгүйн тулд паспортын мэдээлэл, визний хүчинтэй хугацааг ажилтнууд давхар шалгах үүрэгтэй.
 5. Сургуулиас гарах өдөр: Бямба гараг бүр
 6. Оюутнууд нислэг хойшлогдох эсвэл өвдөх зэрэг тохиолдлоор сургуульдаа үлдэхийг хүсвэл сургуульдаа урьдчилан мэдэгдэх шаардлагатай. Хоол багтсан дөрвөн хүний өрөөний үнэ тус бүр нэг өдрийн 1000 песо; Гурван хүний өрөө 1500 песо; Хоёр хүний өрөө 2000 песо; Нэг хүний өрөө 2500 песо. Гэхдээ зөвхөн сургууль тухайн үед сул өрөөтэй бол түр байрлах боломжтойг анхаарна уу. Оюутнууд визний дуусах хугацаагаа сургуульд мэдэгдэж, шаардлагатай бол визний сунгалтын хураамж төлөх ёстой.
 7. HLA нь оюутныг 500 песоны төлбөртэй үнээр нисэх онгоцны буудал руу хүргэх үйлчилгээтэй. Хэрэв сургуулийн унаа захиалах бол 1 долоо хоногийн өмнө буцах онгоцны тийзээ сургуульд өгч мэдэгдэнэ.
 8. Оюутнууд барьцаа мөнгөө авахын тулд өрөөний түлхүүрээ буцааж өгөх ёстой.

XI. ФИЛИППИНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН АМРАЛТЫН ӨДРҮҮД

Суралцагчдын хичээл болон амралт Филиппиний засгийн газраас баталсан олон нийтийн амралтын хуваарийн дагуу явагдах тул эдгээр өдрүүдэд сурагчид хичээлгүй, бөгөөд хичээлийг нөхөж орохгүй.

Жич:

 • Хэрэв ажлын өдрүүдээр (Даваа-Баасан) олон нийтийн амралт таарвал оюутнууд хичээлгүй.
 • Хэрэв ажлын өдрүүдээр, нэг долоо хоногт (Даваа-Баасан) 2 удаа олон нийтийн амралтын өдөр таарвал, оюутнууд групп хичээлээр нөхөж болно. Энэ тохиолдолд түвшнээс шалтгаалан өөр өөр хичээл авна.

XII. ХАРИУЦЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ҮНДЭСЛЭЛ

 1. HLA нь байгалийн гамшиг, тахал, дайн, терроризм, засгийн газрын захиалга, нислэгийн осол/саатал/цуцлалт, алдагдсан ачаа тээш зэрэг бидний хяналтаас гадуурх асуудалд хариуцлага хүлээхгүй.
 2. Суралцагчид эрүүл мэндийн асуудал (сэтгэлзүйн болон биеийн) байвал HLA-д урьдчилан мэдэгдэнэ үү. Суралцагчид эрүүл мэндийн байдлынхаа талаар зохих ёсоор мэдээлээгүйгээс сургалтын явцад суралцагчийн болон бусад суралцагчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тохиолдол үүсвэл HLA хариуцлага хүлээхгүй.
 3. Мөнгө болон хувийн эд зүйлээ хамгаалах нь суралцагчийн үүрэг юм. HLA нь хувийн эд зүйлээ алдах, гээх, гэмтээх тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
 4. HLA нь сургуулиа төгссөн эсвэл сургуулиасаа хөөгдсөний дараа Филиппинд байх тохиолдолд ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.

Related post

HLA CAMP-ИЙН ОЮУТНУУД ЯАГААД АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХ ЁСТОЙ ВЭ?

Тус сургуулийн зуны зуслангийн сургалтад хамрагдсанаар сурагчид маань Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлээд зогсохгүй Филиппин Улсын үзэсгэлэнт Себу хотын иргэдийн соёл, аялал жуулчлалын талаар суралцах боломжтой

Цагдаагийн англи хэлний хөтөлбөр

Police English Цагдаагийн англи хэлний хөтөлбөр нь хууль сахиулах байгууллагын мэргэжилтнүүдийн үүрэг хариуцлагын нарийн төвөгтэй нөхцөлд зохицуулахад шаардлагатай хэл шинжлэлийн хэрэгслээр хангах, цагдаагийн үүрэгт ажилын

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ – LIGHT

ЕРӨНХИЙ АНГЛИ ХЭЛ – LIGHT Хөнгөрүүлсэн Ерөнхий англи хэлний хөтөлбөр нь оюутнуудад өдөр тутмын нөхцөл байдалд англи хэлээр сонсох, ярих, унших, бичих чадвараа өөртэй итгэлтэйгээр

Happy Learning Academy-ийн оюутан Kelly-гийн сэтгэгдэл

Сайн байцгаана уу багш нараа, найзуудаа. Намайг Келли гэдэг. Би Вьетнамаас ирсэн. Вьетнамд хэлэнд “Хувь тавилан байдаг” хэмээх үг бий. Би энэхүү нийтлэлдээ надтай адил

Тоглоомын өдөр – Гайхамшигт уралдаан

“Дүрмийн мэдлэггүйгээр багахан зүйлийг ойлгуулж чадах ч, үгийн сангүйгээр юу ч ойлгуулж чадахгүй.”– Дэвид А. Вилкинс (1972) Англи хэлийг хэрхэн үр дүнтэй, хялбар аргаар сурж,

Scroll to Top