Ерөнхий дүрэм

Суралцагчид Happy Learning Academy -д суралцах хугацаандаа дараах сургуулийн дүрмийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Дүрэмд хэзээ ч нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд сургуулийн дүрэмд өөрчлөлт орсон

Угаалгын дүрэм

HLA-д оюутнууд хувцсаа угаахдаа угаалгын машинаар өөрөө угаах эсвэл сургуулийн угаалгын үйлчилгээг ашиглах боломжтой.   1. Өөрөө хувцасаа угаах: Өөрөө хувцасаа угаах хүсэлтэй суралцагчдад зориулсан

Scroll to Top