H-Care 24/7

Học viên học tiếng Anh tại Happy Learning Academy sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ không chỉ trong quá trình học tập mà còn trong suốt thời gian sinh sống tại HLA bởi một đội ngũ nhân viên rất mẫn cán, họ luôn có mặt tại trường để hỗ trợ học viên về vấn đề đời sống trong trường. Khi học viên cần sửa chữa đồ dùng trong phòng kí túc xá, đề nghị thay ga trải giường, nhận giúp các bưu kiện… nhân viên H-Care sẽ tiếp nhận thông tin và có trách nhiệm hỗ trợ học viên.
Ngoài ra nhân viên H-Care sẽ thường xuyên đi kiểm tra các khu vực trong trường như kí túc xá, phòng học, nhà ăn… với các trường hợp học viên vi phạm nhân viên có quyền nhắc nhở và báo cáo tới quản lý. 

Related post

TIẾNG ANH NGÀNH CẢNH SÁT

Khóa học tiếng Anh ngành Cảnh sát – Police English được thiết kế nhằm trang bị cho các học viên là nhân viên hoặc chuyên gia thực thi pháp luật với các công cụ ngôn ngữ cần thiết để giải quyết các vấn đề trong công việc..

PHÒNG KÝ TÚC XÁ

Vị trí:HLA Building, Camino Vicinal Road, TabokTulay, Cotcot, Liloan Các loại phòng:Phòng 4, Phòng 4 Deluxe, Phòng gia đình, Phòng 3 người, Phòng đôi, Phòng

Scroll to Top