H-Care 24/7

Học viên học tiếng Anh tại Happy Learning Academy sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ không chỉ trong quá trình học tập mà còn trong suốt thời gian sinh sống tại HLA bởi một đội ngũ nhân viên rất mẫn cán, họ luôn có mặt tại trường để hỗ trợ học viên về vấn đề đời sống trong trường. Khi học viên cần sửa chữa đồ dùng trong phòng kí túc xá, đề nghị thay ga trải giường, nhận giúp các bưu kiện… nhân viên H-Care sẽ tiếp nhận thông tin và có trách nhiệm hỗ trợ học viên.
Ngoài ra nhân viên H-Care sẽ thường xuyên đi kiểm tra các khu vực trong trường như kí túc xá, phòng học, nhà ăn… với các trường hợp học viên vi phạm nhân viên có quyền nhắc nhở và báo cáo tới quản lý. 

Related post

Khoá giao tiếp – Light G.E

Light General English Light General English course aims to enable students to develop fluency, accuracy, and confidence in listening, speaking, reading, and writing in English

Thời khoá biểu trại hè 2023

Khi tham gia trại hè tiếng Anh của Happy Learning Academy – HLA, các lớp học sẽ diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu,

Scroll to Top