Giặt đồ miễn phí

Về vấn đề giặt đồ, học viên có thể lựa chọn gửi đồ nhân viên HLA giặt, học viên nhận lại quần áo sau từ 2 đến 3 ngày hoặc với nhiều học viên cẩn thận hơn có thể tự sử dụng máy giặt của trường để giặt. Với trường hợp học viên có lớp học không thể phơi đồ ngay được, đừng lo lắng nhân viên giặt đồ sẽ là người hỗ trợ học viên phơi đồ.

Về vấn đề giặt đồ, học viên có thể lựa chọn gửi đồ nhân viên HLA giặt, học viên  nhận lại quần áo sau từ 2 đến 3 ngày hoặc với nhiều học viên cẩn thận hơn có thể tự sử dụng máy giặt của trường để giặt. Với trường hợp học viên có lớp học không thể phơi đồ ngay được, đừng lo lắng nhân viên giặt đồ sẽ là người hỗ trợ học viên phơi đồ.

Nếu gửi đồ nhân viên HLA giặt hay học viên tự giặt cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Phân loại đồ màu trắng và các đồ màu khác, những đồ đắt tiền hoặc có thể bị co rút do giặt máy học viên nên giặt tay.
  • Trong các trường hợp hư hại do quá trình giặt máy HLA sẽ không chịu trách nhiệm, học viên tự phân loại các loại quần áo không thể giặt bằng máy, đồ dễ hư hỏng (lụa, linen, ren…) hoặc tự giặt những quần áo quan trọng đối với bản thân.
  • Ngoài ra nhà trường cũng quy định khối lượng đồ cho mỗi lần giặt để tránh các trường hợp học viên chỉ giặt 1 hoặc 2 chiếc áo.

Nhà trường luôn cố gắng hỗ trợ học viên tốt nhất để học viên hoàn toàn tập trung học tiếng Anh tại Philippines, trong khi du học tiếng Anh tại các nước khác học viên phải trả phí giặt là và dọn dẹp riêng, hoặc cũng có một số trường tại Philippines không đảm nhiệm việc này nên học viên tự tìm đến các hiệu giặt đồ ngoài trường. 

Related post

Khoá giao tiếp – Light G.E

Light General English Light General English course aims to enable students to develop fluency, accuracy, and confidence in listening, speaking, reading, and writing in English

Thời khoá biểu trại hè 2023

Khi tham gia trại hè tiếng Anh của Happy Learning Academy – HLA, các lớp học sẽ diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu,

Scroll to Top