PHÒNG KÝ TÚC XÁ

Vị trí:
HLA Building, Camino Vicinal Road, TabokTulay, Cotcot, Liloan

Các loại phòng:
Phòng 4, Phòng 4 Deluxe, Phòng gia đình, Phòng 3 người, Phòng đôi, Phòng đơn.

Sức chứa: 1 người
Mô tả:
Phòng bao gồm 01 giường King, 01 bàn học, 01 tủ quần áo và 01 nhà tắm, 01 nhà vệ sinh.
Giá tiền: 1.300$

Ghi chú: Phòng đơn này có thể sử dụng làm phòng đôi dành cho cặp đôi (2 người). Giá phòng sẽ được tính là 950$/ người.

Sức chứa: 2 người
Mô tả:
Phòng bao gồm 02 giường đơn, 01 bàn học lớn dành cho 02 người, 02 tủ quần áo, 01 nhà tắm chung và 01 nhà vệ sinh chung. 
Giá tiền: 950$

Sức chứa: 2 người
Mô tả:
Phòng bao gồm 02 phòng đơn và 01 nhà tắm/ vệ sinh chung. Mỗi phòng bao gồm 01 giường đơn, 01 bàn học, 01 tủ quần áo. 02 phòng sử dụng chung nhà vệ sinh/ nhà tắm.
Giá tiền: 1.100$

Sức chứa: 3 người
Mô tả:
Phòng bao gồm 03 giường đơn, 01 bàn học lớn dành cho 03 người, 03 tủ quần áo, 01 nhà vệ sinh chung và 01 nhà tắm chung. 
Giá tiền: 800$

Sức chứa: 4 người
Mô tả:
Phòng bao gồm 02 phòng đôi và 01 nhà vệ sinh/nhà tắm chung. Mỗi phòng bao gồm 02 giường đơn, 01 bàn học dành cho 02 người, 02 tủ quần áo. 02 phòng đôi này sử dụng chung nhà vệ sinh/ nhà tắm.
Giá tiền: 900$

Mô tả: Phòng bao gồm 2 giường tầng (4 giường), 04 tủ quần áo, 02 bàn học lớn (mỗi bàn học dành cho 02 người) và 01 nhà vệ sinh chung và 01 nhà tắm chung.

Sức chứa: 4 người
Giá tiền: 700$

Nguồn: Happy Learning Academy

Related post

TIẾNG ANH NGÀNH CẢNH SÁT

Khóa học tiếng Anh ngành Cảnh sát – Police English được thiết kế nhằm trang bị cho các học viên là nhân viên hoặc chuyên gia thực thi pháp luật với các công cụ ngôn ngữ cần thiết để giải quyết các vấn đề trong công việc..

Khoá giao tiếp – Light G.E

Light General English Khóa học tiếng Anh tổng quát (Light General English) giúp học viên cải thiện độ trôi chảy, chính xác và tăng sự

Scroll to Top